Beiras 2023

Fala dos cambios políticos na década actual

O sábado 22 de abril ás 20:00 horas, a Troita Armada acollerá de novo o verbo espelido e a análise singular do máis egrexio seareiro troiteiro: o Beiras. U-los novos enfants terribles? A ninguén lle apreta o zapato? Ten que volver Xosé Manuel Beiras para explicarnos o que está a pasar? Ou estamos mareados en bloque anovando a ver se podemos sumar? A non perder.

Confirmen asistencia en info@atroita.org, hai 40 prazas.