Non é país para vellos?

Durante este ano de pandemia A Troita Armada colaborou co proxecto ONDA na organización dunha serie de encontros telemáticos arredor do tema da nova diáspora galega. Os vídeos resultantes xa están dispoñibles na rede. Podes consultar aquí a charla que tivemos co historiador Isidro Dubert.