Voute contar

SABADO 9 DE XULLO ás 19:30 na Troita Armada.

Entrada: 3€ persoa adulta 1€ menores.

Aforo limitado. Necesario reservar praza.

Espectáculo de Vicente Mohedano para xente adulta e preferibelmente maior de oito anos.

Números! Números de maxia, números musicais, adiviñación do futuro, números dramáticos!

Innúmeros números para contarmos a historia da arte de contar con números.

Abordaremos conceptos matemáticos relacionados coa probabilidade e os números, visitaremos os rudimentos do código binario e brincaremos coas variábeis dos fenómenos aleatorios.

https://discurshow.com/voute-contar.html

Espectaculo subvencionado pola rede de cultura da Deputacion de A Coruña.

https://www.facebook.com/daccultura