Xeitos de regresar a casa

Durante este ano de pandemia A Troita Armada colaborou co proxecto ONDA na organización dunha serie de encontros telemáticos arredor do tema da nova diáspora galega. Os vídeos resultantes xa están dispoñibles na rede. Nesta ligazón pode ver a conversa que tivemos co escritor Xavier Queipo.