Xornada pola causa

Man con man, facendo amaños no local. Coas más de todos faremos una camiño na noite, dime o coorazooon que algún díía veeenceeremos: vencermos nós… e o local volvera a lucir..